Vilkår og betingelser - helikopterleie

Helikopter Sightseeing Turer

Helikopter Sightseeing turene er faste i pris og rute . Varighet er rettnigsgivende kun, og kan variere i forhold til været iht. helikopterselskapets prosedyrer . Enkelte punkter på  ruten kan bli sløyfet dersom helikopterselskapet krever det den dagen.  Vær også oppmerksom på at over enkelte områder er det ikke lov å fly lavere enn ca 300 meter over høyeste punkt.  Typisk over tettbebyggelse eller i nasjonalparker.
Dersom flygingen blir avbrutt etter start pga av forhold utenfor helikopterselskapets kontroll, ytes normalt ingen refusjon eller kompensasjon. 10% gebyr for bestillingavgift forfaller ved tidspunktet du ønsker å sende ut bestillingsforespørselen.  Betaling for flyging gjøres direkte til helikopterselskapet iht. til deres rutine. 10% gebyr for bestillingsavgift trekkes fra . Bestilte og bekreftede helikopter sightseeing turer kan bli endret av helikopterselskap iht deres rutiner, eller dersom været eller tekniske grunner krever det. Turen er bekreftet av helikopterselekapet når du mottar melding om dette. Bekreftelsen registreres med IP adresse som dokumentasjon. Bestillingen er mellom deg som kunde og helikopterselskapet, og ikke Helikopter Flights Ltd. Har ingen helikopterselskap ledig kapasitet for ønsket dato og tid, eller du har kjøpt tur for færre passsjerer enn helikopteret har og det ikke er påmeldt nok passasjerer, eller værforhold eller tekniske årsaker hindrer flyging, må nytt tidspukt registereres av bruker uten å betale ekstra bestillingsavgift . Bestillingsavgiften er ikke refunderbar. For gavekort på sightseeingtur, se eget kapittel. Helikopter.flights har rett, men ikke plikt til å finne nytt tidspunkt dersom helikopterselskapet ikke kan tilby ny tid.